Ny numrering Svartviks- och Bygdevägen

Fastighetsägarna på Svartviksvägen 1-9 har blivit Bygdevägare
Fastighetsägarna på Svartviksvägen 1-9 har genom att gå med på att bli Bygdevägare möjliggjort en logisk gatunummersättning på de hus som Småa byggt/bygger på norra Öbolandet. Dessutom har fastighetsägarna på Svartviksvägen 11 gått med på att byta till nummer 15 och i och med detta frigjort gatunummer till Småa-husen.
Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om ändringarna den 8 september 2015.

Vid Edanö gård sträcker sig Bygdevägen precis som förut till vändplan nedanför nummer 13. Det går bra att gå eller cykla längs med hela Bygdevägen. Åker du däremot bil, framgår det av de nya vägskyltarna om du ska ta ’gamla vägen’ eller nya sträckningen för att nå önskad adress.

Vägskyltar med ny numrering Öbolandet
Vägskyltar med ny numrering Öbolandet
Detaljkarta nybyggnationer Öbolandet 2015.
Detaljkarta nybyggnationer Öbolandet 2015.