Allmänna platser och Skogsvård

Kommunens mark på Öbolandet består av skogar, allmänna platser, åkermark, ängar, bryggplatser och kanaler. Öbolandets skogar och allmänningar skall vara lättillgängliga och framkomliga för rekreation i form av promenader, jogging och plockning av bär och svamp såväl för tomtägarna på ön som för besökare. 

Kanaler, båtplatser sköts och underhålls. Områden omkring bryggor och båtplatser sköts som allmänna platser.

Skötselåtgärderna syftar därför till att förbättra tillgängligheten till naturen och framkomligheten på våra stigar, kanaler och allmänningar. 

Målet är att förena ett genuint och traditionellt sörmländskt kulturlandskap med vackra strandlinjer och med välskötta inbjudande allmänningar. Detta ska bidra till det positiva totalintryck som invånare och besökare får av Öbolandet. På Öbolandet ska det finnas hävdade ängsmarker, hagar med lövskog, dunkel mossig utvuxen barrskog och strandlinjer med typisk. skärgårdskaraktär med stor kontakt och öppenhet till vattenytorna. Borgmästarholmen – ett Natura 2000-område – ska utgöra ett utmärkt exempel på en vårdad hagmark med ädellövskog och där djuren fortfarande betar på traditionellt sätt. 

Här kan du ladda ned hela dokumentet som PDF. (Öppnas i ny flik)