Välkommen till Öbolandets samfällighets webbplats

Öbolandets Samfällighetsförening är en sammanslutning av Öbolandets fastighetsägare
som administrerar två samfälligheter, dels Öbolandet ga:2 (gemensamhetsanläggning 2), som har huvudmannaskapet för vägar och allmänna platser, dels Öbolandet ga:3 (gemensamhetsanläggning 3), som har huvudmannaskapet för bryggområden och båtplatser.

Medlemskap i Öbolandet ga:2, som omfattar drygt 300 fastigheter, är obligatoriskt.
Medlemskap i Öbolandet ga:3, som omfattar ca. 200 fastigheter är således frivilligt.
Inom Öbolandet ga:2 pågår en omfattande uppgradering och förstärkning av vägnätet
som beräknas pågå etappvis fram till år 2022-2023. Under perioden 2014 – 2016 har drygt ett 50-tal nya fastigheter tillkommit med nyproduktion av småhus. Kommunalt vatten och avlopp samt fiber är framdraget till tomtgräns på hela Öbolandet.

Öbolandet ligger utanför Trosa, skärgårdsstaden i Sörmland. Trosa levde under många år på fiske men har alltmer kommit att förknippas med sommaridyll och utvecklad turism.
Under senare år har småskalig industri och kunskapsföretag samlats här och kommit att bidra till bilden av en levande stad året om.

Öbolandets vackra skärgårdsnatur med dess rika flora, väldiga ekar och leende ängar runt omkring den fridlysta halvön Borgmästarholmen har länge varit ett kärt utflyktsmål för såväl trosabor som turister. På södra Öbolandet finns också ett havsbad som på somrarna samlar många badsugna.