Skarvar

Öbolandets samfällighet har anledning att tro att skarvproblemen kan komma att öka på Öbolandet. Under 2022 bosatte sig skarvarna på Trosa GK och Uddby. Där har samfälligheten och markägare genom avskjutning, nertagning av bon, oljud mm skrämt iväg och stört skarvarna.

Uddby samfällighet har ansökt om ankomstjakt för att skjuta av skarvarna i februari/mars 2023. Om de lyckas skjuta av och skrämma/störa dem från att bosätta sig på Lagnö/Uddby, ligger Öbolandet i farozonen för att bli ett nytt etableringsområde för nya skarvkolonier!

Vi behöver alltså mobilisera oss. Öbolandets samfällighets styrelse önskar hjälp från medlemmarna, som bor strategiskt att under februari/mars 2023 ha koll på om skarvar bosätter sig på vår ö.

Redan den 18 januari kom den första observationen in. De områden vi ser som extra sannolika för nyetablering av skarven är Strömmingsberget, Havsbadet, Kalkholmarna, Edanö Backe/ Glorudden, Storholmen och Borgmästarholmen.

Om du kan åta dig denna syssla vänligen kontakta:

Owe Gustafsson, tel  073-9605249, e-post gustafsonowe@gmail.com

eller Kerstin Alksäter, 073-6897540, e-post kerranalk@gmail.com

Skarvobservationer

Datum

Plats

Antal

18 januari 2023 Apelviken/Kimholmsviken 1 st
19 februari Östra stadsfjärden på väg mot Uddby ca 40 st
5 Mars 

C.a 16:15 flög en flock skarv över Öbolandet norrut. Uppskattningsvis var det ett 40-tal.

ca 40