Vägar och bryggor

Länk till karta över Öbolandet .

Sam Eriksson (vägansvarig)

Eghert Holm (bryggområden, kanaler)

Kanal och ansvarig bryggfogde
Edanökanalen – Patrik Sundberg
Svartvikskanalen – Eghert Holm
Östra Svartviksudden – Erik Eriksson
Södra Svartviksbryggorna – Erik Eriksson

Norra Kimholmskanalen – Eghert Holm
Södra Kimholmskanalen – Anders Blom
Östra Rävuddsbryggan – Daniel Petterson
Södra Rävuddsbryggan – Janne Arvnäs
Gloruddsbryggan – Bertil Hernvald

Sundstukanalen – Eghert Holm
Strömmingsbergsbryggan – Stefan Kärrström
Barbroviksbryggan – Patrik Sundbeg

 

Läs regler för bryggplatser här.

Bryggkarta, Öbolandet (pdf, 215kb)

Dispenshandläggning tunga fordon
Inga dispenser ges längre för tyngre transporter in eller ut på Öbolandet utan det är Bk 2 som gäller.