Om

Öbolandets samfällighet

Öbolandet i Trosa skärgård är en idyll som förenar ett genuint och traditionellt sörmländskt kulturlandskap med en ansvarsfull miljöutveckling. Öbolandet uppmärksammas för bebyggelse som smälter väl in i skärgårdsnaturen, för sina vackra
och öppna strandlinjer och välskötta inbjudande allmänningar. På Öbolandet finns hävdade ängsmarker, hagar med lövskog och dunkel mossig utvuxen barrskog. Borgmästarholmen är ett utmärkt exempel på ett vårdat naturskyddat område.
Detta bidrar till det positiva totalintryck som invånare och besökare får av både staden Trosa och den sörmländska skärgården.

Historia

Öbolandet har en lång historia som kulturbygd. Här har jordbruk och fiske bedrivits sedan århundraden. De tre gårdar som fortfarande finns här, Edanö, Svartvik och Kimholmen var skärgårdshemman på 1600 och 1700-talet som gjorde dagsverken på Gieddeholms slott (nuvarande Tureholm) utanför Trosa.
Sedan femtiotalet då Harald Fyrbergs fastighetsbyrå köpte upp ön och exploaterade den för tomter har flera generationer tillbringat sina somrar här i skärgården som sommargäster. Idag finns 300 fastigheter på ön vilka utgör grunden till Öbolandets samfällighet. Närheten till Stockholm har gjort att omkring en tredjedel av öns boende idag är åretruntboende.
Grunden för Öbolandets samfällighet utgörs av Öbolandets Tomtägareförening en sammanslutning av öns fastigheter samt Öbolandets Vägförening som ansvarade för öns vägar. 2000 slogs dessa ihop till Öbolandets samfällighet.

Ägarbyte:
Vid ägarbyte kontakta samfällighetens kassör Klara Kjellberg.
Klicka här för att läsa Välkomstbrevet.

Information om GDPR.

Stadgar för Öbolandets Samfällighet, senast ändrade 9 maj 2021: