Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Ordinarie ledamöter

Gunnar Karlsson (ordförande)
e-post: ordforande@obolandet.com

Mats Dragon (v. ordförande) (informationsansvarig)
e-post: v.ordforande@obolandet.com

Kerstin Alksäter
e-post: sekreterare@obolandet.com

Owe Gustafsson (skogsvård, allmänna platser)
e-post: gustafsonowe@gmail.com
tel: 073-960 52 49

Sam Eriksson (vägar)
e-post: vagar@obolandet.com

Klara Kjellberg (kassör/Juridik))
e-post: kassor@obolandet.com

Suppleanter

Maria Bergengren
e-post: m.bergengren@gmail.com

Örn Lagerqvist
e-post: ornlagerqvist@gmail.com

Eghert Holm
e-post: eghert.holm@eghleanbox.se

Valberedning (länk till ny sida)


Revisorer

Marja Holm (ordinarie revisor 1)

Yulianto Blom (ordinarie revisor 2)

Liz Borg (suppleant)