Styrelsen

Styrelsen 2020/2021

Ordinarie ledamöter

Gunnar Karlsson (ordförande)
e-post: ordforande@obolandet.com

Mats Dragon (v. ordförande) (informationsansvarig)
e-post: v.ordforande@obolandet.com

Kerstin Alksäter
e-post: kerranalk@gmail.com

Owe Gustafsson (skogsvård, allmänna platser)
e-post: owe@glorudden.se
tel: 073-960 52 49

Sam Eriksson (vägar)
e-post: vagar@obolandet.com

Jonas Eklund (juridik)
e-post: jonas.eklund@vinge.se

Bodil Amnevall Berg (kassör)
e-post: kassor@obolandet.com

Suppleanter

Klara Kjellberg
e-post: klara.kjellberg@gmail.com

Mats Hagander (bryggområden, kanaler)
e-post: bryggor@obolandet.com

Ockie Cederquist
e-post: ockie.cederquist08@gmail.com

Valberedning (länk till ny sida)


Revisorer

Marja Holm (ordinarie revisor 1)

Johan Frisch (ordinarie revisor 2)
e-post: johan.frisch@gmail.com

Bo Olofsson (suppleant)
e-post: bo.olofsson@fastec.se