Länkar och information

Felanmälan av nedfallna el- eller telestolpar

Felanmälan avseende telestolpar eller fast elledning – görs till nätägaren Telia på deras hemsida, Telia Nätcenter eller till deras entreprenör Skanova på telefonnummer 90200.

Felanmälan för elstolpar eller elledningar – görs till elnätsägaren Vattenfall på telefonnummer 020-825858.

Länkar vi kan rekommendera

Trosa Kommun

Trosa turism

Lantmäteriet

Länstyrelsen i Sörmland

Trotab