Stigarna på Öbolandet

Centralt på Öbolandet finns möjlighet till spännande och avkopplande promenader på stigar som upprustats under våren 2009, stigarna anlades första gången under femtiotalet av bl a Bertil Palm.  Beslut om upprustning fattades av styrelsen efter en motion signerad Gunnar Wrangby och Lars Gustafsson. Arbetet genomfördes efter att en arbetsgrupp först gick på stigarna och bestämde vad som skulle göras för att öka tillgängligheten och framkomligheten. Arbetet är därefter utfört av Ingvar Törnström.

Vi har 3 olika spår som sammanstrålar på “torget”. Blå, röda och gula spåret.

Varje ingång till spåren är väl utmärkta med den blå, gula resp. röda markeringar och orienteringskartor. Vi har 2 fina utsiktsplatser med bekväma bänkar. En mot syd och en mot norr. Stigarna går på flera ställen över kärr/sankområden som periodvis kan vara svåra att ta sig över. På dessa ställen finns spänger som nu är upprustade.

Vi har ingångar till stigarna från Edanövägen 2, från Ängsvägen, från Svartviksvägen vid korsningen Öbolandsvägen samt från Öbolandsvägen.

Ingång gula spåret
Ingång gula spåret
Ingång röda spåret
Ingång röda spåret

Utsiktsplats med bänk
Utsiktsplats med bänk