Invasiv växt – Parkslide

En invasiv växt vid namn Parkslide har hittats på Öbolandet. Kommunen är kontaktad och växten är inlagd i kommunens schema för bekämpning. Det exemplar som hittats finns i dikesrenen vid Svartviksvägen 44.

Om man ser ytterligare exemplar av växten uppmanas man att kontakta kommunen.

Parkslide är mycket svårbekämpat. Växten ska inte grävas bort eftersom den då skickar ut rotskott. Om den klipps måste alla delar brännas eftersom de annars slå rot.

Bilden nedan visar hur växten ser ut.

Den invasiva växten Parkslide.