Kategoriarkiv: Aktuellt

Aktuella inlägg under senaste nytt

E-faktura!

Hej alla fastighetsägare,

Ni kan nu anmäla er för e-faktura och få nästa faktura från Öbolandets Samfällighets Förening direkt in i er internetbank.

Gör så här:
1. Sök upp Öbolandets Samfällighets Förening under fliken “e-faktura” eller motsvarande i er internetbank. [Observera stavning: Öbolandets Samfällighets Förening]
2. Anmäl er för e-faktura. OBS! Det är viktigt att ni anger ert kundnummer enligt modellen nedan:

ÖBO37-11

för fastigheten Trosa Öbolandet 37:11

Om ni anger ert kundnummer på annat sätt så kommer kopplingen tyvärr inte att fungera.

Hör gärna av er till kassor@obolandet.com om ni har några frågor

Kallelse till Årsstämma 2023 21 maj 2023 kl 10

Styrelsen inbjuder till Årsstämma söndagen den 21 maj kl 10.00 i Skärborgarnas hus i Trosa. Se bifogad kallelse innehållande föreslagen dagordning och bilagor.

Vänligen notera att kallelse endast anslås digitalt samt på Samfällighetens anslagstavla vid ÅVSen. Om någon önskar hjälp med att skriva ut dokumenten är man välkommen att kontakta kassören på kassor@obolandet.com.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Info från styrelsemöte v. 24

– Etapp 2 av vägrenoveringen startar 1/9
– 3 stycken vägbulor kommer att installeras, två på etapp 1 på Edanövägen och ytterligare ett på Svartviksvägen
– En elektronisk skylt/digital fartkontroll kommer tillfälligt att sitta på vägbanken för att uppmuntra till lägre hastighet
– Gallring av granar angripna av granbarkborren har påbörjats men arbete kvarstår ännu
– Dikena har klippts under föregående vecka
– Kommunen, som ansvarar för att parkeringsregler följs, kommer att under sommaren bedriva tillsyn på vår ö för att förhoppningsvis få bättre ordning på parkerade bilar
– Styrelsen har gått igenom de synpunkter/frågor som inkom från fastighetsägare i samband med enkäten inför årsmötet. Skriftliga svar kan laddas ned nedan:


– Att förebygga brott:

Vi samarbetar på Öbolandet för att bevara en trygg och trivsam boendemiljö!

Tillsammans med grannarna förebygger vi brott. Vi håller koll – hjälps åt – anmäler incidenter / inträffade inbrott/stölder.

Tips: Det finns några informativa korta filmer på samverkanmotbrott.se som vi kan rekommendera. De handlar om hur du själv kan förebygga brott, märka dina saker, samverka med grannar mm.

Vaksamhet är bra!
Ser du någon misstänkt aktivitet (alltså inte akut) kan du fylla i formuläret som finns på nätet och skicka in det till polisen:

Polisen
klicka på ”Jag har sett eller hört något. Tipsa polisen”
Skrolla ner under rubriken ”Ring 114 14 eller tipsa via webben”
Där hittar du formuläret.

/Styrelsen

Invasiv växt – Parkslide

En invasiv växt vid namn Parkslide har hittats på Öbolandet. Kommunen är kontaktad och växten är inlagd i kommunens schema för bekämpning. Det exemplar som hittats finns i dikesrenen vid Svartviksvägen 44.

Om man ser ytterligare exemplar av växten uppmanas man att kontakta kommunen.

Parkslide är mycket svårbekämpat. Växten ska inte grävas bort eftersom den då skickar ut rotskott. Om den klipps måste alla delar brännas eftersom de annars slå rot.

Bilden nedan visar hur växten ser ut.

Den invasiva växten Parkslide.

Info från styrelsemöte v. 17

Hej!

Våren verkar äntligen på riktigt ha kommit till Öbolandet. Här kommer en uppdatering från styrelsemötet v. 17:

– Förberedelse inför årsstämman 2022. Årsstämman äger rum i Tomtaklintskolans aula söndag den 8 maj kl 10.

– Inför besiktningen av bryggor önskar styrelsen att alla brygginnehavare uppdaterar sig kring bryggreglerna. Dessa finns på hemsidan. Vänligen notera att det inte är tillåtet att hyra ut sin brygga.

– Fartdämpande åtgärder kommer att komma på de nyasfalterade vägarna så snart det är möjligt.

– En nyhet för i år är att fakturan för årsavgiften kommer att kunna skickas ut per e-post för dem som önskar det. Om ni vill ta emot fakturan för årsavgiften med e-post, vänligen anmäl det till kassor@obolandet.com. Ange vilken fastighet det gäller samt vilken e-postadress.

Väl mött på årsstämman den 8 maj!
Styrelsen

Kallelse till Årsstämma 2022

Styrelsen inbjuder samtliga fastighetsägare till Årsstämma 2022. Årsstämman äger rum i Tomtaklintskolans aula söndag 8 maj kl 10. Vänligen se bifogad kallelse med tillhörande material.

Kallelsen anslås förutom på www.obolandet.com även på samfällighetens anslagstavla på Öbolandet.

Om någon behöver hjälp med att skriva ut kallelse och tillhörande material går det bra att kontakta kassören på kassor@obolandet.com.

Väl mött!
Styrelsen

Info från styrelsemöte v11

Inför årsmötet

– Årsmötet kommer att hållas söndag den 8 maj kl 10 i Tomtaklintskolans aula. Varmt välkomna!

– Styrelsen förbereder budgetförslag och handlingar inför årsmötet. Vänligen notera att kallelse till årsmötet kommer att ske digitalt i år, genom anslag på Samfällighetens hemsida www.obolandet.com, utskick genom detta nyhetsbrev samt anslag på Samfällighetens anslagstavla. Det går även bra att ta kontakt med kassör Klara Kjellberg på kassor@obolandet.com om man önskar få hjälp att skriva ut årsmöteshandlingarna.

– Är du intresserad av styrelsearbete och vill bidra till arbetet i Öbolandets samfällighetsförening? Kontakta Marica Holm, sammankallande i valberedningen, på marica.holm@ssab.com.

– Sista dag att skicka in motioner till årsstämman är den 31 mars 2022.

Bryggområden

– Isen har påverkat ett flertal bryggor. Brygginnehavare uppmanas att se över sina bryggor i god tid inför årets bryggbesiktning.

Ekonomi

– Skatteverket har nyligen ändrat sin praxis angående momsplikt för samfälligheter. Styrelsen tittar på detta för att utreda hur det kommer att påverka Öbolandets Samfällighetsförening.

Vägbanken

– Det råder mycket högt vattenstånd i vårt område periodvis, när vattenståndet överstiger +85cm mot normalläge tangerar det vägbankens beläggning. I den nuvarande 4-årsplanen för vägarna 2020-2023 ligger en höjning av vägbanken med som förslag för 2023. Eventuella omprioriteringar och beslut kring detta fattas på årsstämman. En dialog med Trafikverket är inledd för att kunna ta fram rättvisa underlag för kostnadsbilden för en höjning av vägbanan. Prognos för vattenståndet finns på: http://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor


Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Info från styrelsemöte v. 4

– Etapp 2 av vägrenoveringen är klar så när som på asfaltering. Asfaltering kommer att ske i slutet av april eller i början av maj.

– Etapp 3 av vägrenoveringen är i planeringsstadiet, bland annat för att se över kostnadsbilden. Etapp 3 kommer att presenteras på årsstämman.

– Det styckas tomter och byggs nya fastigheter på ön. Styrelsen kommer med hjälp av bryggfogdarna att inventera bryggplatser under våren.

– Dialogen med kommunen angående utformningen av återvinningsstationen pågår. Förslag till lämplig utformning håller på att tas fram.

– Om el- eller telestolpar faller på ön så ska detta felanmälas till respektive ansvarig part. Felanmälan för telestolpar eller fast elledning görs till nätägaren Telia på deras hemsida, Telia Nätcenter eller till deras entreprenör Skanova på telefonnummer 90200. Felanmälan för elstolpar eller elledningar görs till elnätsägaren Vattenfall på telefonnummer 020-825858. Telefonnummer för felanmälan har även lagts ut på föreningens hemsida www.obolandet.com.

– Årsstämman kommer att hållas söndag den 8 maj. Förhoppningsvis kan vi återgå till ett fysiskt möte i år. Mer information kommer längre fram, detta beror förstås på den fortsatta Covid-utveckligen.

– Kallelse till årsstämman kommer i år att ske i digital form, genom föreningens hemsida www.obolandet.com samt genom föreningens nyhetsbrev (du anmäler dig till nyhetsbrevet på www.obolandet.com). Kallelse kommer även att anslås på föreningens anslagstavla vid återvinningsstationen.

– Styrelsen välkomnar eventuella motioner inför årsstämman, senast sista mars ska dessa vara styrelsen tillhanda.

Info från styrelsemöte v42

Vägar
– Sprängningen vid bergspasset för den kommunala gång- och cykelbanan är färdig och arbetet med GC-vägen pågår.
– Etapp 2 av vägrenoveringen pågår. Tyvärr kommer asfaltering av etapp 2 inte att kunna genomföras innan vintern på grund av förseningar i entreprenaden. Asfalteringen kommer istället att genomföras i maj 2022.

Allmänna platser
– Ytterligare kulturminnespumpar har målats och gjorts fina.
– Styrelsen har haft en god dialog med FTI som sköter återvinningsstationen vid bron. T.ex. kommer mer frekventa tömningar att ske under sommarmånaderna juni-augusti för att minska de problem som funnits tidigare somrar. Styrelsen kommer att föreslå ytterligare åtgärder till Trosa kommun för att förbättra återvinningsstationen. Samtliga öbor påminns om att trycka ihop kartonger och annat skrymmande så att containrarna fylls ordentligt. FTI tillämpar en automatisk avläsning och om containrarna inte är fyllda skickas ingen signal om tömning.

Ekonomi
– Sista dag att betala årsavgiften var den 30 september. Ett antal fastighetsägare har ännu inte betalt sin årsavgift och styrelsen har inlett en process för att hantera ej inbetalda avgifter.

Bryggor:
– Vid utvärdering av bommen vid sjösättningsrampen som satt uppe under sommaren konstaterar styrelsen att bommen fick önskad effekt.
– Bommen kommer att sättas ut igen den första maj och vara på plats till 30 september. Nyckel till rampen kan hämtas ut hos bryggansvarig.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen