Etikettarkiv: trädgårdsavfall

Hantering av trädgårdsavfall

På förekommen anledning vill styrelsen uppmärksamma Öbolandets fastighetsägare på att trädgårdsavfall, som fastighetsägaren inte själv komposterar, skall lämnat till Korslöt återvinningscentral eller till annan plats som renhållaren har bestämt. Det är inte tillåtet att lägga/dumpa trädgårdsavfall i naturen (om inte fastighetsägaren givit tillstånd till det).

Enligt miljöbalken (1998:808), kapitel 15 §26 råder förbud mot nedskräpning – Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.