Trosa Fibernät:

I samband med dragning av VA på Edanö förbereder Trosa kommun även dragning av ett sk. fibernät för framtida anslutning till internet mm. De tomtägare som har intresse av anslutning kan kontakta Trosa Fibernät via mejladressen info@trofi.se för mer information.
De fastigheter som ansluter sig till kommunalt VA rekommenderas även att lägga ned tomrör i dragningen från tomtgräns till fastighet för att underlätta framtida anslutning.