Kategoriarkiv: Okategoriserade

Asfaltering Edanövägen Torsdag 28/4

Information till boende längs Edanövägen från 28B och mot havsbadet(till tennisbanorna)

Den 28/4 kommer vägen att asfalteras och det kommer bli starkt begränsad framkomlighet och väntetider vid trafikvakter mellan kl 07:30 – 18:00.

Finns möjlighet att köra ut bilen från den berörda vägdelen innan arbete börjar så är det tacksamt.

Om ni måste passera arbetande maskiner se till att ni har bra kontakt med personalen och invänta klartecken att passera.

Skanska Industrial Solution AB

Ny numrering Svartviks- och Bygdevägen

Fastighetsägarna på Svartviksvägen 1-9 har blivit Bygdevägare
Fastighetsägarna på Svartviksvägen 1-9 har genom att gå med på att bli Bygdevägare möjliggjort en logisk gatunummersättning på de hus som Småa byggt/bygger på norra Öbolandet. Dessutom har fastighetsägarna på Svartviksvägen 11 gått med på att byta till nummer 15 och i och med detta frigjort gatunummer till Småa-husen.
Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om ändringarna den 8 september 2015.

Vid Edanö gård sträcker sig Bygdevägen precis som förut till vändplan nedanför nummer 13. Det går bra att gå eller cykla längs med hela Bygdevägen. Åker du däremot bil, framgår det av de nya vägskyltarna om du ska ta ’gamla vägen’ eller nya sträckningen för att nå önskad adress.

Vägskyltar med ny numrering Öbolandet
Vägskyltar med ny numrering Öbolandet

Detaljkarta nybyggnationer Öbolandet 2015.
Detaljkarta nybyggnationer Öbolandet 2015.

 

Sundstuspången

Spångens Vänner samlades lördagen den 15 juni för det årliga underhållet på
och omkring Sundstuspången.
Vass-och gräsröjning, rep av räcke samt “svajförstärkning”av gångbanan.

Foto: Kent Tegel "svajförstärker" gångbanan 
t.h. har Evald Johansson röjt vass. Östra 
sidan vassröjs av Jacob Cederqvist och Gunnar
Wrangby reparerar räcket.