Återvinningsstation

Nu är återvinningsstationen vid brofästet på Edanö i drift.

Detta innebär att övriga sopstationer tas bort på ön förutom uppsamlingsplatserna vid tennisbanorna samt Svartvikskanalen.