Ny mätning av vägbanken

den 3 december.
Mätningen visar att vägbanken är stabil även på punkterna 5 – 10, som är de mest kritiska punkterna. Sedan 2004 när vägbanken höjdes har det gått nio år. På dessa 9 år har dessa punkter satt sig med 1 – 1.5 cm per år i snitt. De senaste tre åren visar ca 1.7 cm i snitt, således en skillnad på 2 millimeter per år trots mycket tunga transporter under denna tid.

/Styrelsen