Markarbetena Edanö backar

Nu är markarbetena påbörjade på Edanö backar. Vi kommer löpande att komma med information om hur arbetet fortskrider.

/Styrelsen