Gallringen i Apelviken etapp1 är klar

Arbetet med att ta hand om ris efter gallringen har kommit igång. Det är mycket att ta hand om så vi räknar med att det kommer att behövas ytterligare 6- 8 dagars jobb för 4 – 6 st gubbar.

20151115_115138 20151115_115143 20151115_115149