Information om vägarbeten under våren 2016

Under våren 2016 med början i mars månad kommer omfattande vägförbättringar samt dikning och nya vägtrummor att utföras på Glorudden, Kanalvägen, Rävuddsvägen och Kimholmsvägen. Detta innebär att vissa träd blir nödvändiga att fälla för att kunna göra en något bredare vägbana med nya djupare diken. Vilka träd som behöver fällas kommer att märkas ut av vår entreprenör Trotab.
Nya dräneringstrummor kommer att anläggas under infarter till fastigheter där så behövs i syfte att skapa en effektiv avrinning i området.
Kontakta gärna vår entreprenör Trotab, Magnus Engström på tel: 070 315 23 85 om ni har några frågor.
Det går även bra att kontakta Owe Gustafsson från samfälligheten på tel nr: 073- 960 52 49 med frågor.