Nya gångbron fastlandet och Öbolandet

Den nya gångbron som håller på att byggas mellan fastlandet och Edanö parallellt med vägbanken är inte en del av Öbolandets samfällighet.
Detta innebär bl.a. att den inte omfattas av föreningens ansvarsförsäkring. Samfälligheten saknar dessutom allt ansvar avseende underhåll och kostnader för gångbron.