Varning avseende ev. planerade inbrott på Öbolandet

Styrelsen informerar:

På Öbolandet har det uppmärksammats att skottkärror har ställs ut vid infarter till tomter samt stenar som lagts på brevlådor. Dessa “markörer” kan vara utlagda av potentiella inbrottstjuvar för att se om någon är hemma under helgerna.

Om ni observerar något av dessa händelser meddela då aktuell tomtägare alt. Styrelsen.