Lägesrapport luftburna elledningar

Vattenfall har börjat med markförläggningen av luftburna ledningar på ön. Under 2018 har de koncentrat sig på att få färdigt elstationerna samt kanalisation av de vägar som vi har belagt med asfalt.
Det kommer inte att hända mer från Vattenfalls sida under detta året. Vi räknar med att de kommer igång igen till våren.
Tyvärr har det bytts projektledare på Trolk, som är Vattenfalls entreprenör, så vi har inte fått någon riktig tidsplan för kommande år.
Vi tror det blir svårt att få en uppdaterad tidsplan från Trolk i dagsläget men vi ligger på och återkommer när vi vet mer.

/Styrelsen