Brandvägar på Öbolandet

Styrelsen har tillsammans med de lokala brandmyndigheterna tagit fram brandvägar där slangar kommer att läggas vid en ev. brand på Öbolandet.
Viktigt att dessa vägar inte blockeras och vi har därför satt upp skyltar med texten “Brandväg får ej blockeras”.

Skyltarna är placerade på dessa platser:

  1. Rävuddsvägen 22. Över tomtmark ner till muddrad brygga. 
  2. Campingen. Vändplan in mot skogsområdet. 
  3. Gloruddsvägen mellan 23 – 25. 
  4. Strömmingsberget vid ”Barbrovik”. 
  5. Sjösättningsrampen vid Svartvikskanalen. 
  6. Sundstukanalen nedför Sundstugan, Edanövägen 38, där gång-/cykelväg möter Kanalvägen nere vidkanalen. 
  7. Nedanför Öbolandsvägen 5 Norra Kimholmsviken.