Trosa kommun informerar

För kännedom så kommer det tas bor lite sly vid Edanö backe under de kommande städdagarna.
Det är sly som har återetablerat sig efter förra slyröjningen och vuxit sig för stort.