Begränsad framkomlighet Edanöbron

Öbolandets samfällighet har givit i uppdrag att genomföra ett geoteknisk fältarbete på Edanöbron måndag-tisdag den 27-28 januari.
Detta kommer att innebära viss begränsad framkomlighet över brobanken.