Info från styrelsemöte v. 4

– Genomgång av vägar. I väntan på asfaltering i april/maj underhåller vi vägsträckan som är under renovering.

– Översyn av ekonomi.

– Diskussion inför årsstämman, avvaktar utvecklingen av Covid-19 innan beslut om hur genomförandet kommer att gå till. Årsstämman kommer att hållas söndag 9 maj. 

– Vi inväntar ännu svar från kommunen angående förslag om utegym respektive hundbadplats. 

– Anmäl er gärna till det nya nyhetsbrevet genom anmälningsfunktionen på hemsidan.

//Styrelsen