Båtrampen vid Borgmästarholmen

Båtrampen vid Borgmästarholmen är för fastighetsägare på Öbolandet och styrelsen har nyligen satt upp en kätting med lås. Alla fastighetsägare på Öbolandet som behöver tillgång till båtrampen kommer att få en nyckel.

Vänligen skicka ett mail till bryggor@obolandet.com eller ordforande@obolandet.com med information om fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter för mer information samt utlämning av nyckel. Ni kan även kontakta er bryggfogde för mer information.

Om man inte behöver nyckeln nu under sommarperioden är vi tacksamma för om ni hämtar ut er nyckel mot slutet av sommaren med anledning av pågående semesterperiod.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen