Kulturminnespumpar iordningställda

Owe, ansvarig i styrelsen för Allmänna Platser, har tillsammans med engagerade medlemmar iordningställt flertalet äldre vattenpumpar på ön. Bland annat har en pump vid tennisbanorna, en på Gloruddsvägen, en på Öbolandsvägen och en på Svartviksvägen iordningställts. Tack ska ni ha, så fint det blev!