Kommunal gång- och cykelväg på Öbolandet

Arbetet med den nya kommunala gång- och cykelvägen till havsbadet fortgår. Arbetet startar den 6 september 2021. Se länk för ytterligare informationen från Trosa kommun här.