Torsdag 9 juni – Anläggning av fartdämpande åtgärder

Vid bra väderlek kommer fartdämpande åtgärder att anläggas på Edanövägen under torsdagen den 9 juni, vilket kan begränsa framkomligheten bitvis.