Blåa Slingan

Nu är den blåa slingan åtgärdad ute på Öbolandet. En fint hopsnickrad bänk som belöning att sätta sig på och kontemplera när man når toppen på berget.

Tack Alla som hjälpt till med att återställa den blå slingan.
/Styrelsen