Alla inlägg av Mats

Asfaltering Edanövägen Torsdag 28/4

Information till boende längs Edanövägen från 28B och mot havsbadet(till tennisbanorna)

Den 28/4 kommer vägen att asfalteras och det kommer bli starkt begränsad framkomlighet och väntetider vid trafikvakter mellan kl 07:30 – 18:00.

Finns möjlighet att köra ut bilen från den berörda vägdelen innan arbete börjar så är det tacksamt.

Om ni måste passera arbetande maskiner se till att ni har bra kontakt med personalen och invänta klartecken att passera.

Skanska Industrial Solution AB

Info från styrelsemöte v.49

Vägar
– Etapp 2 av vägrenoveringen går bra fortfarande gäller tidigare tidplan dvs asfaltering och färdigställning maj 2022.
– Arbetet med GC-vägen går enligt plan

Allmäna platser
– Ommärkning/Uppmärkning av befintliga stigar/leder planeras
– Dialog med kommunen har påbörjats kring iordningsställande av återvinningsstationen vid bron dvs hur kan vi få ytan bättre skött.

Ekonomi
– I stort sett har alla årsavgifter kommit in.

Bryggor
– Kätting och lås till ramp kommer att sättas upp 1/4 2022. Nyckel till rampen kan hämtas ut hos bryggansvarig.

Övrigt
– Utbildning/information kring grannsamverkan planeras, är du intresserad av att delta i en utbildning/information kring grannsamverkan så hör du av dig till styrelsen.

Styrelsen vill också passa på och önska en
En God Jul och ett Gott Nytt År

Vänliga hälsningar,
Styrelsen