Kategoriarkiv: Okategoriserade

Asfaltering Gloruddsvägen/Öbolandsvägen

“NCC har fått i uppdrag av Öbolandets samfällighet att asfaltera Gloruddsvägen samt Öbolandsvägen.

Hydling av vägar kommer att ske 26-29 aug. Asfaltering 28-30 aug.

Under asfalteringsarbetet kommer det att var mycket begränsad framkomlighet på berörda sträckor.

Gloruddsvägen kommer att vara totalavstängd för fordonstrafik under 29-30 aug. Tänk på var du parkerar bilen!

Vid funderingar kring asfalteringen kontakta:
Öbolandets samfällighet, Henrik 070-1891197
NCC Industry, Fredrik 076-5215683″

Ladda ned och läs hela pdf:n inklusive karta här.

Ordningsregler Badberget

Ordningsregler Badberget
Ordningsregler

“Det är tomtägarna och samfälligheten på ön som sedan lång tid tillbaka ansvarar för skötseln av badberget. Vi tomtägare underhåller och bekostar bryggan och 2019 har vi köpt en ny badstege. Vi bekostar även sophanteringen.

Vi välkomnar alla att njuta av den fina badplatsen MEN vi vill att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och lägga sina sopor i soptunnan vid vändplatsen/parkeringen.

Elda inte på berget, som då spricker och skapar vassa kanter, och givetvis inte heller på bryggan. Bryt inga grenar på träden.”

/Öbolandets samfällighet

Brandvägar på Öbolandet

Styrelsen har tillsammans med de lokala brandmyndigheterna tagit fram brandvägar där slangar kommer att läggas vid en ev. brand på Öbolandet.
Viktigt att dessa vägar inte blockeras och vi har därför satt upp skyltar med texten “Brandväg får ej blockeras”.

Skyltarna är placerade på dessa platser:

  1. Rävuddsvägen 22. Över tomtmark ner till muddrad brygga. 
  2. Campingen. Vändplan in mot skogsområdet. 
  3. Gloruddsvägen mellan 23 – 25. 
  4. Strömmingsberget vid ”Barbrovik”. 
  5. Sjösättningsrampen vid Svartvikskanalen. 
  6. Sundstukanalen nedför Sundstugan, Edanövägen 38, där gång-/cykelväg möter Kanalvägen nere vidkanalen. 
  7. Nedanför Öbolandsvägen 5 Norra Kimholmsviken.

Bekämpning av Granbarksborre

Trosa kommun informerar, bekämpning av Granbarksborre

Här kommer kortfattad information om granbarkborreangrepp och sammanfattning av skogsåtgärder på Öbolandet.

”Eftersom sommaren 2018 var extrem torr och varm blev många granar stressade och fick svårt att försvara sig mot granbarkborreangrepp. Hanarna luktar sig fram till en stressad gran och börjar borra sig in i den. Granen svarar med att försöka dränka barkborren i kåda. Då kallar barkborren på sina artfränder med feromon, en särskild doft som han tillverkar i sin kropp m. h. a granens kåda. Alla granbarkborrar, både hanar och honor, som flyger förbi samlas på de stressade granarna. Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner och parningen påbörjas och både fullvuxna barkborrar och larver lever flera veckor  i granen som till sist dör.

De granar som angreps 2018 står nu bruna och har praktiskt inga barkborrar kvar, men däremot en hel del av granbarkborrens naturliga fiender.
Dessa döda granar kan stå kvar i skogen en tid, de utgör ingen säkerhetsrisk, hållfastheten i veden är god och utgör även hinder för att nya angrepp ska ske.”

Granarna kommer att tas bort under 2019 och arbete utförs av vår skogsentreprenör.

I beståndet ner mot kalkholmarna kommer skogen att gallras ur succesivt under några år för inte skapa kalhygge och åtgärder i linje med LIFE Coast benefite kommer att ske för att skapa en skog för typisk kustnära områden.
I övrigt kommer skogsområdena att åtgärdas efter den skogsvårdsplan som finns med en prioritetsordning, först ut är beståndet mitt på ön.


Med vänlig hälsning

Maria Johansson
Parkingenjör
 Kultur-, fritid- och tekniska enheten
619 80 Trosa

Arbetet kommer att genomföras av entrepenören, Jackson Trädvård AB.
Planerad start är vecka 34.
Tomtägare som har tomter som gränsar till allmänningen mitt på ön ombedes att märka ut sin tomtgräns mot allmänningen. 
Detta för att entreprenören ska kunna ta ner så mycket räd som möjligt på kommunens mark.

/Styrelsen