Kategoriarkiv: Okategoriserade

Asfaltering Gloruddsvägen/Öbolandsvägen

“NCC har fått i uppdrag av Öbolandets samfällighet att asfaltera Gloruddsvägen samt Öbolandsvägen.

Hydling av vägar kommer att ske 26-29 aug. Asfaltering 28-30 aug.

Under asfalteringsarbetet kommer det att var mycket begränsad framkomlighet på berörda sträckor.

Gloruddsvägen kommer att vara totalavstängd för fordonstrafik under 29-30 aug. Tänk på var du parkerar bilen!

Vid funderingar kring asfalteringen kontakta:
Öbolandets samfällighet, Henrik 070-1891197
NCC Industry, Fredrik 076-5215683″

Ladda ned och läs hela pdf:n inklusive karta här.

Ordningsregler Badberget

Ordningsregler Badberget
Ordningsregler

“Det är tomtägarna och samfälligheten på ön som sedan lång tid tillbaka ansvarar för skötseln av badberget. Vi tomtägare underhåller och bekostar bryggan och 2019 har vi köpt en ny badstege. Vi bekostar även sophanteringen.

Vi välkomnar alla att njuta av den fina badplatsen MEN vi vill att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och lägga sina sopor i soptunnan vid vändplatsen/parkeringen.

Elda inte på berget, som då spricker och skapar vassa kanter, och givetvis inte heller på bryggan. Bryt inga grenar på träden.”

/Öbolandets samfällighet

Brandvägar på Öbolandet

Styrelsen har tillsammans med de lokala brandmyndigheterna tagit fram brandvägar där slangar kommer att läggas vid en ev. brand på Öbolandet.
Viktigt att dessa vägar inte blockeras och vi har därför satt upp skyltar med texten “Brandväg får ej blockeras”.

Skyltarna är placerade på dessa platser:

  1. Rävuddsvägen 22. Över tomtmark ner till muddrad brygga. 
  2. Campingen. Vändplan in mot skogsområdet. 
  3. Gloruddsvägen mellan 23 – 25. 
  4. Strömmingsberget vid ”Barbrovik”. 
  5. Sjösättningsrampen vid Svartvikskanalen. 
  6. Sundstukanalen nedför Sundstugan, Edanövägen 38, där gång-/cykelväg möter Kanalvägen nere vidkanalen. 
  7. Nedanför Öbolandsvägen 5 Norra Kimholmsviken.