Aktuelltarkiv 2009

Här visas de Aktuelltinlägg som publicerades under 2009.

– Upprustning av stigarna på Edanö.

Årsmötesprotokoll 2009

Verksamhetsberättelse 2008.
   [2009-05-14]

– Den 11 mars antog Trosa kommunfullmäktige detaljplanen för Edanö Backe. Beslutet får överklagas till länstyrelsen inom tre veckor.

– Årsmöte den 24 maj kl 10.00 i Folkets hus. Obs. motionstiden går ut den 30 mars!

– Reviderade förslaget till detaljplan för Edanö Backe kan rekvireras direkt från Trosa Kommun.
[2009-01-15]