Skogsgallring hösten 2011

SkogsGallringen_hosten2011

INFORMATION OCH SYNPUNKTER PÅ DEN PLANERADE GALLRINGEN
Trosa Kommun och Öbolandets samfällighet planerar

  • gallring i områden utefter Öbolandsvägen,
  • i allmänningen mellan Öbolandsvägen och Svartviksvägen,
  • vid ingången från Svartviksvägen till blå spåret,
  • i bryggområdet vid Svartvikskanalen samt
  • utefter stigen mot badplatsen på Borgmästarholmen

Stämpling har gjorts i dessa områden, ej på Borgmästarholmen, enligt skogbruksplanen. Innan arbetet startar vill vi få in synpunkter från närboende och intresserade.

Vi träffas den 4/9 kl 14.00 vid Svartvikskanalen där blå spåret går upp i skogen.

Har du inte möjlighet att komma så kan du på egen hand titta på den gjorda stämplingen (blå färg) och ge mej dina synpunkter senast den 5/9.

Öbolandets samfällighet augusti 2011, Owe Gustafson
owegus@telia.com , 073-960 5249