Flisning

Flisning av det ris som uppstått i samband med avverkningen efter Öbolandsvägen och Svartviksvägen kommer att ske under Januari – februari nästa år. Detta kommer att medföra visst oljud samt att flismaskinen kommer att delvis blockera vägen.