Vatten och avlopp:

De första tomtägarna har nu anslutit sig till det kommunala VA-ledningsnätet på Edanö. Om du har frågor och vill ha tips av ngn som redan har gjort detta kontakta styrelsen.
För allmänna bestämmelser vid anslutning mm. Besök Trosa Kommuns hemsida.