Dom har fallit

Dom har fallit i Svea Hovrätt den 31/1 i år avs. överklagan om förrättningen avs. den torra och våta delen. Domen medför att överklagan inte går igenom samt att förrättningen  nu träder i laga kraft. Detta medför vidare att de som har planerat genomföra avstyckningar av sina tomter nu kan genomföra detta.