Sundstuspången

Spångens Vänner samlades lördagen den 15 juni för det årliga underhållet på
och omkring Sundstuspången.
Vass-och gräsröjning, rep av räcke samt “svajförstärkning”av gångbanan.

Foto: Kent Tegel "svajförstärker" gångbanan 
t.h. har Evald Johansson röjt vass. Östra 
sidan vassröjs av Jacob Cederqvist och Gunnar
Wrangby reparerar räcket.