Önskemål om att ta ner träd utefter Öbolandsvägen

I samband med VA-arbetet utefter Öbolandsvägen kommer entreprenören att fälla träd för att kunna lägga ner vatten- och avloppsledningar.

Ni har nu möjlighet att få hjälp med att ta ner träd som växer nära vägen på egen tomtmark eller på kommunens mark.

Markera TYDLIGT de träd som ni vill ha hjälp med att fälla. Prata också med era grannar om vilka träd ni vill ta ner.

Skicka ett mejl med namn, adress och telefonnummer till Samfällighetsföreningen, owegus@telia.com, med information om att ni vill fälla träd.

 

Öbolandets samfällighet juli 2013, Owe Gustafson

owegus@telia.com, 073-960 5249