Trosa Fibernät

I samband arbeten för anslutning till Trosas VA-nät kommer Trosa Fibernät med erbjudande om anslutning till fibernätet i Trosa. Information skickades ut med årsmötesanteckningarna. Information finns nu även på www.Trosafibernat.se