Översyn och upprustning av våra uppsamlingsplatser för post

Samfällighetsföreningen genomför nu en översyn och upprustning av våra uppsamlingsplatser för post. Alla postlådor kommer att flyttas till “framsidan” på uppsamlingsstället vilket gör det enklare för post- och tidningsdistributörer.
Uppsamlingsställen är främst avsedda för de som ej är fastboende på ön. De som är mantalsskrivna på en adress på Öbolandet kan ha sin postlåda vid fastighetsadressen.

Vi har för närvarande 4 stycken uppsamlingsställen:
– vid Kimholmsvägen
– i korsningen Svartviksvägen – Öbolandsvägen
– vid Ängsvägen och
– vid Strömmingsberget.

Vi har tvättat alla brevlådor och märkt upp dem med en förkortning av gatuadressen.

Arbete pågår nu och under september, PostNord och Tidningsdistributör är informerade.

Förändringar:
– Kimholmsvägen; Uppsamlingstället är flyttat till Edanövägen
– Svartviksvägen – vid Öbolandsvägen; kvar blir de postlådor som tillhör Svartviksudden och Svartviksvägen. Postlådor för Öbolandsvägen flyttas till ett nytt uppsamlingsställe på Öbolandsvägen
– Öbolandsvägen nytt uppsamlingsställe vid södra korsningen med Svartviksvägen för Öbolandsvägen.
– Ängsvägen; översyn för att flytta alla postlådor till framsidan. Postlådor till Bygdevägen flyttas till 2 nya uppsamlingsställen. Ett är klart och det har utförts redan av några tomtägare. Ett nytt sätts upp vid infarten till bryggorna vid Bygdevägen 6.
– Strömmingsberget; vi kommer att flytta/sätta upp ett nytt uppsamlingsställe vid transformatorstationen.

PostNord kör högervarv vid sin utdelning. Alla postlådor ska alltså placeras på höger sida av vägen. Det är främst Strömmingsberget och Svartviksvägen som de fastboende/mantalsskrivna behöver göra en flytt.

/Styrelsen