Gallring på Borgmästarholmen

Länsstyrelsen kommer inom kort genomföra en gransanering på Borgmästarholmen vilket innebär att gran kommer att gallras ut samt att annan gallring kan göras för att främja ekbeståndet. Även stigen kommer att röjas för att öka tillgängligheten på Borgmästarholmen. Arbetet kommer att utföras med start oktober/november 2016.

I vår när ev tjäle gått ur jorden så kommer ett område att stängslas in för att kunna ha betande djur där. Nöt eller får. Området som nu är aktuellt att stängslas ligger mellan åkern mot skogspartiet, gångvägen till scoutstugan och utefter gångstigen mitt på Borgmästarholmen. Kommunen söker nu efter en djurhållare.

/Styrelsen