Upprustning av promenadstigar

Arbetet med den beslutade upprustning av promenadstigarna mitt på ön är påbörjat!

Status är att färgmärkningen är klar och att spången i det blå spåret är klar.  Spången i det röda spåret är påbörjat.

/Styrelsen

Spång promenadstig