Avskjutning av rådjur

Trots att Trosa Kommun sköt av ett antal rådjur på Öbolandet under vintern så kvarstår en stor stam rådjur. Kommunen har därför för avsikt att skjuta ett antal bockar när bockjakten startar den 16 augusti 2017.
Vi har alltså gett vår kommunjägare i uppdrag att utföra detta, vilket kommer innebära att han med största sannolikhet kommer att skjuta rådjur med start den 16 augusti. Insatsen görs för att minska stammen som har ökat den senaste tiden. Den stora stammen ställer till besvär för bl a villaägare.

Ev frågor besvaras av :

Maria Rydholm
Fastighetsingenjör
Tekniska enheten
KFTS, 619 80 Trosa
Besöksadress: V Långgatan 5

Tel direkt: 0156-520 23   Tel växel: 0156-520 00