Borgmästarholmen, Kraftledningar och Telefonstolpar

Länsstyrelsen är nu klara med ”gransaneringen” av Borgmästarholmen. Det står några gamla fina granar kvar men annars har de tagit bort i princip all gran för att gynna lövskogen. Virket har dragits ut med häst. kommunens fastighetsservice  har eldat ris och ringbarkat en del al nere vid vattnet på den östra sidan. Det är för att på sikt kunna få till en fin strandäng där. Sedan kommer det vara ett pågående arbete att hålla efter uppväxande sly och tanken är också att ansa en del av slånsnåren i framförallt västra delen.

Just nu pågår även arbetet med att restaurera badplatsen ute på Borgmästarholmen och det ska vara klart till sommaren. Och kommunen kommer att sätta upp en naturvårdsskylt.

Vattenfall kommer under de kommande 2 åren gräva ned de kraftledningar som finns på ön och vilket kommer att möjliggöra att vi kan ta bort ledningsstolparna för kraftledningarna.
Vattenfall har även genomfört en genomsyn av de transformatorstationer som finns på ön och kommer att installera 3 nya stationer samt ersätta 3 befintliga för att möta det ökade behovet av eldistribution på ön.

För att även kunna få bort telefonstolparna på ön så krävs det att alla boende säger upp sin fasta telefoni. Vi ber därför alla fastighetsägare som fortfarande har fast telefoni att se över sitt behov av fast telefoni.

/Styrelsen