Primär digital kommunikationskanal

Föreningens primära digitala kommunikationskanal är vår webbplats. Kommunikation som riktas till styrelsen via Facebook kommer alltså inte att besvaras utan hänvisas till webbplatsen.

/Styrelsen