Vägarbeten på Öbolandet

Under perioden 20 juni tom 30 juni kommer det att vara begränsad framkomlighet på Svartviksvägen samt delar av Öbolandsvägen pga asfaltering och förstärkning av elnätet.
Välj om möjligt annan färdväg.

/Styrelsen