Asfalteringsinfo

Nu är Svartviksvägen samt delar av Öbolandsvägen fram till Edanövägen asfalterade. Ca 6000m2.
Vägbanan är ny lagd med en bredd på ca 3,5m förutom från och med befintlig asfalt på Svartviksvägen till en bit förbi parkeringen till Borgmästarholmen.
Skälet till att lägga lite bredare från befintlig asfalt på Svartviksvägen är att det är skymd sikt i kurvan vid eken samt att anslutningen till parkeringen Borgmästarholmen får mycket stryk av ett ökat användande.
Resterande sträcka på Svartviksvägen och Öbolandsvägen mot Edanövägen har vi valt att lägga 3,5meter brett för att inte få en autostrada som uppmuntrar till högre hastigheter. Mötesplatser samt mindre asfalteringsjobb på dessa vägsträckor kommer att ske under nästa vecka och förhoppningsvis även stödkanter med grus.
Fram tills det att stödkanterna är på plats uppmanar vi alla att tänka på att köra försiktigt eftersom kanterna är ömtåliga och så även bilen.

Asfaltering
Asfaltering