Bekämpning av Granbarksborre

Trosa kommun informerar, bekämpning av Granbarksborre

Här kommer kortfattad information om granbarkborreangrepp och sammanfattning av skogsåtgärder på Öbolandet.

”Eftersom sommaren 2018 var extrem torr och varm blev många granar stressade och fick svårt att försvara sig mot granbarkborreangrepp. Hanarna luktar sig fram till en stressad gran och börjar borra sig in i den. Granen svarar med att försöka dränka barkborren i kåda. Då kallar barkborren på sina artfränder med feromon, en särskild doft som han tillverkar i sin kropp m. h. a granens kåda. Alla granbarkborrar, både hanar och honor, som flyger förbi samlas på de stressade granarna. Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner och parningen påbörjas och både fullvuxna barkborrar och larver lever flera veckor  i granen som till sist dör.

De granar som angreps 2018 står nu bruna och har praktiskt inga barkborrar kvar, men däremot en hel del av granbarkborrens naturliga fiender.
Dessa döda granar kan stå kvar i skogen en tid, de utgör ingen säkerhetsrisk, hållfastheten i veden är god och utgör även hinder för att nya angrepp ska ske.”

Granarna kommer att tas bort under 2019 och arbete utförs av vår skogsentreprenör.

I beståndet ner mot kalkholmarna kommer skogen att gallras ur succesivt under några år för inte skapa kalhygge och åtgärder i linje med LIFE Coast benefite kommer att ske för att skapa en skog för typisk kustnära områden.
I övrigt kommer skogsområdena att åtgärdas efter den skogsvårdsplan som finns med en prioritetsordning, först ut är beståndet mitt på ön.


Med vänlig hälsning

Maria Johansson
Parkingenjör
 Kultur-, fritid- och tekniska enheten
619 80 Trosa

Arbetet kommer att genomföras av entrepenören, Jackson Trädvård AB.
Planerad start är vecka 34.
Tomtägare som har tomter som gränsar till allmänningen mitt på ön ombedes att märka ut sin tomtgräns mot allmänningen. 
Detta för att entreprenören ska kunna ta ner så mycket räd som möjligt på kommunens mark.

/Styrelsen